วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร .สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *