วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ เวลา 08.30 น. ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางโสภา สร้อยสน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี