วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี