วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เป็นประธานพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร