ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ณ “บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ” อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *